מידע נוסף
תזמורת נתניה קלאסיקה במיטבה עם בנג'מין שמיט
תזמורת נתניה קלאסיקה במיטבה עם בנג'מין שמיט

 

מנצח – בנג'מין שמיד

 

באך: קונצ'רטו ב-דו מינור לכינורולאבוב, רי"ב 1060ר'

מוצרט: סימפוניה מס' 35 ב-רה מג'ור,ק' 385, "הפנר"

הומאז' למנדלסון: יצירה חדשה מאתמלחין בי"ס למוסיקה בוכמן מהטה

מנדלסון: קונצ'רטו לכינור, אופ' 64

 

הגדלה