מידע נוסף
תזמורת נתניה אוצרותיה של התזמורת ביחד ולחוד
תזמורת נתניה אוצרותיה של התזמורת ביחד ולחוד

 

מנצח - שמואל אלבז

הנדל: קונצ'רטו גרוסו ב-סי במולמג'ור, אופ' 3 מס' 1

ברהמס: סרנדה, אופ' 16 מס' 2

הומאז' לויוולדי: יצירה חדשה מאתמלחין בי"ס למוסיקה בוכמן מהטה

ויוולדי: קונצ'רטו לארבעה כינורות,ר"ו 580

מוצרט: קונצ'רטו מס' 1 ב-דו מג'ורלקרן, ק' 412

סן-סאנס: סוויטה, אופ' 4

 

סל קניות

ערוך